Aktualności 2010

Zajęcia treningowo- warsztatowe pt. „Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy”

W dniu 18.12.2010 r. dla uczestników projektu odbędzie się ostatnie w tym roku szkolenie pt. „Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach związanych z poszukiwaniem pracy”. W programie zajęć są następujące zagadnienia:znaczenie technik relaksacyjnych w kształtowaniu odporności emocjonalnej na sytuacje trudne,wizualizacje związane z przygotowaniem do rozmów kwalifikacyjncyh, formułowanie tekstów proasertywnych w pracy nad obrazem własnej osoby, radzenie sobie z oceną i krytyką w sytuacjach społecznych, elementy muzykoterapii i technik relaksacyjnych w obnieżaniu poziomu stresu. Część zajęć zostanie zrealizowana w grocie solnej w Aquaparku w Polkowicach.

Kurs komputerowy

W dniach od 08.12. do 16.12.2010 r. odbędzie się „Kurs komputerowy” dla 21 uczestników projektu. Celem kursu będzie wyposażenie uczestników szkolenia w podstawy obsługi komputera i internetu, oraz zapozaninie z obsługą kiosków internetowych istniejących na terenie Polkowic w celu szybszego dotarcia do pojawiających się ofert pracy w internecie.

6a

Szkolenie „Opiekun do dzieci w tym osób niepełnosprawnych”

W dniu 25.10.2010 rozpoczęły się szkolenie „Opiekun do dzieci w tym osób niepełnosprawnych” dla 4 uczestników naszego projektu. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sprawowania opieki na dzieckiem, jak również osobą niepełnosprawną. Oprócz zajęć teoretycznych została zorganizowana również praktyka w Miejskim Przedszkolu nr 5 dla trzech osób
i w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla jednej osoby. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Kurs „Prawo jazdykat. B”

W dniu jutrzejszym tj. 13.10.2010 r. rozpocznie zajęcia kolejna grupa szkoleniowa w ramach naszego projektu. Tym razem osoby będą uczestniczyły w kursie prawa jazdy kat. B. Kurs został zorganizowany na terenie Polkowic i zostanie zakończony egzaminem państwowym. W trakcie zajęć uczestnicy kursu bedą mogli skorzystać z opieki dla dzieci. Na kurs ostatecznie zostało zakwalifikowanych 7 osób. Życzymy powodzenia!!!

5a

Artykuł  dotyczący szkolenia „Kuchasz małej gastronomii”.

W dniu 05.10.2010 rozpoczął się kolejny kurs organizowany w ramach naszego projektu. W szkoleniu bierze udział 7 osób. Równolegle odbywają się zajęcia dla dzieci uczestników projektu, które prowadzą opiekunki w godzinach zajęć szkoleniowych.

4a

 

Artykuł dotyczący szkolenia „Magazynier z obsługą wózków widłowych”

W dniach 23.09- 21.10.2010r. odbywa się szkolenie „Magazynier z obsługą wózków widłowych” zorganizowane przez MCKK Lubin, w którym biorą udział trzy osoby w ramach naszego projektu. W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z
zarządzaniem gospodarką magazynową, obsługą wózków widłowych, zasadami BPH, jak również z obsługą kasy fiskalnej.  Na czas zajęć zostały zorganizowany catering oraz zwrot kosztów dojazdów do Lubina dla uczestników szkolenia .Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego osoby szkolone otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte umięjętności
i uprawnienia.

Artykuł  dotyczący szkolenia „Szkoła rodzica” i „Umiejętności interpersonalne”, które odbyło się w dniach 9-10.08.2010r. i 16-17.08.2010r.

 

W dniach 9-10 i 16- 17 sierpień 2010r. na terenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Techniki odbywają się w ramach projektu systemowego szkolenia pt. „Szkoła dla rodziców” dla 10 uczestników projektu w wymiarze 20 godzin lekcyjnych oraz „Umiejętności interpersonalne” dla 11 osób w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

Celem tych szkoleń jest rozwój indywidualnych umiejętności dzięki wykorzystaniu takich metod pracy jak: symulacje, analiza przypadków, prezentacje i wiele innych aktywnych form prowadzenia zajęć adekwatnych do tematyki szkolenia.

W ramach zajęć szkoła dla rodziców poruszane są następujące zagadnienia: efektywne zachęcanie dzieci do współpracy i samodzielności, skuteczne wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka, rozwiązywanie rodzinnych konfliktów w sposób konstruktywny, wzmacnianie granic akceptowalnych zachowań dziecka, rozpoznawanie stanów emocjonalnych i świadome kierowanie nimi, aktywne słuchanie i rozumienie swojego dziecka.

Wśród tematów poruszanych na szkoleniu pt. „Umiejętności interpersonalne” m.in są: rozpoznawanie konfliktu, jego uczestników i przyczyny, pozytywne i negatywne konsekwencje powstania konfliktu, rola mediatora w sytuacjach konfliktowych w rodzinie, wpływ motywacji na życie rodzinne, umiejętność motywowania siebie, techniki wyznaczania celów oraz ich znaczenie w życiu codziennym, stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną, procedury antystresowe.

Wszyscy uczestnicy szkoleń warsztatowych oprócz zdobytych umiejętności otrzymają zaświadczenie o ich ukończeniu. Równolegle uczestnicy szkoleń mają możliwość skorzystania z opieki dla dzieci wraz z posiłkiem. Dziećmi zajmują się wykwalifikowane opiekunki, które dbają o bezpieczeństwo dzieci oraz organizują różne zabawy i wycieczki w trakcie trwania szkoleń.

Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniach dla klientów naszego Ośrodka jest bezpłatny.

3a

Artykuł  dotyczący szkolenia „Aktywny na rynku pracy”, które odbyło się w dniu 26.07.2010r.

 26.07.2010 r. rozpoczęło się pierwsze szkolenie pn. „Aktywny na rynku pracy” w ramach naszego projektu. Zajęcia odbywają się w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. W szkoleniu bierze udział 21 osób zakwalifikowanych wcześniej spośród klientów naszego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Organizatorem zajęć jest firma Hills Consulting ze Złotoryi, a zajęcia warsztatowe i doradztwo prowadzi Pani Agnieszka Frydlewicz.

W ramach spotkań grupowych(18 godzin) zostanie poruszona tematyka m.in.: analiza niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, uczenie się a siła twórczego myślenia, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości, bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych itp.

W trakcie szkoleń odbędą się również indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 2 godzin na uczestnika szkolenia w trakcie których uczestnik sporządzi indywidualną charakterystykę predyspozycji zawodowych, opracuje dokumenty aplikacyjne, a także przygotuje plan poszukiwania pracy.

Zajęcia są współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniach dla uczestników projektu jest bezpłatny.

 2a

Artykuł  o spotkaniu informacyjno- rekrutacyjnym, które odbyło się w dniu 23.04.2010r.

Dnia 23 kwietnia 2010r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie informacyjno- rekrutacyjne dla osób zgłoszonych przez pracowników socjalnych do projektu pn Projekt „Nowe umiejętności– nowe możliwości” aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach. W spotkaniu wzięli udział kandydaci do projektu, oraz zespół realizujący projekt.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane:

  • założenia do projektu na 2010r.
  • kryteria grupy docelowej
  • działania w ramach aktywnej integracji

Ponadto uczestnicy spotkania zostali poinformowani o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1a