Personel 2009

Dyrektor Ośrodka

Beata Puławska

p.o. Głównego Księgowego

Katarzyna Krzyżanowska

 

Koordynator projektu

Mariusz Skrobisz

Asystent

Joanna Błaszczyk

Obsługa finansowo-księgowa

Barbara Opyrchał

Pracownicy socjalni

Edyta Olszewska

Aneta Kozina

Elżbieta Król

Magdalena Gąbka

Anna Zacharewicz

Monika Adamska

Zofia Kazanecka