Personel 2010

Dyrektor Ośrodka

Beata Puławska

Główny Księgowy

Beata Gontarz

 

Koordynator projektu

Mariusz Skrobisz

 

Asystent

Joanna Błaszczyk

 

Obsługa finansowo-księgowa

Barbara Opyrchał

Pracownicy socjalni

Edyta Olszewska

Magdalena Gąbka

Anna Zacharewicz

Renata Płaskonka

Zofia Kazanecka

Justyna Demianowska- Wach