Personel 2011

Dyrektor Ośrodka

Beata Puławska

Główny Księgowy

Beata Gontarz

Koordynator projektu

Mariusz Skrobisz/Joanna Błaszczyk

Asystent

Joanna Błaszczyk/Katarzyna Zalewska

Obsługa finansowo-księgowa

Barbara Opyrchał

Pracownicy socjalni

Edyta Olszewska

Renata Płaskonka

Justyna Demianowska- Wach

Monika Szczygielska

Monika Adamska- Łyjak

Danuta Tyssarska

Monika Schulz

Malwina Krawczyk