Personel 2012

Dyrektor Ośrodka

Beata Puławska

Główny Księgowy

Beata Gontarz

Koordynator projektu

Joanna Błaszczyk

Asystent

Katarzyna Zalewska

Obsługa finansowo-księgowa

Barbara Opyrchał

Obsługa kadrowa

Bogumiła Rutkowska

Pracownicy socjalni

Magdalena Szymaszek

Edyta Olszewska

Renata Płaskonka

Monika Szczygielska

Monika Adamska- Łyjak

Danuta Tyssarska

Monika Schulz

Malwina Krawczyk

Beata Markiewicz

Zofia Kazanecka