Personel 2013

Dyrektor Ośrodka

Beata Puławska

Główny Księgowy

Beata Gontarz

Koordynator projektu

Joanna Błaszczyk

Asystent

Katarzyna Zalewska

Obsługa finansowo-księgowa

Grażyna Kozak

Obsługa kadrowa

Bogumiła Rutkowska

Pracownicy socjalni

Magdalena Szymaszek

Edyta Olszewska

Renata Płaskonka

Monika Adamska- Łyjak

Danuta Tyssarska

Monika Schulz

Malwina Tańska

Beata Markiewicz

Zofia Kozanecka

Justyna Morawska – Hockun

Magdalena Gąbka